אבו גוש-הרובע המערבי

המזמין: מועצה מקומית אבו גוש, משרד הבינוי והשיכון
שנת הזמנת העבודה: 2015
מיקום: אבו גוש
שטח: כ-300 דונם
סטטוס: מאושר
פרוגרמה: שכונת מגורים בשילוב מתחם מלונאי, כ-600 יח"ד
צוות תכנון: ארי כהן, מיכאל וינד, עינב יגל, שירית פינק-גלסנר

התכנית שמה לה למטרה להגדיל את היקף יחידות הדיור בכפר כדי שיוכל לתת מענה לגידולו הטבעי, כל זאת תוך שימת דגש על עקרונות התכנון הבאים:

  • ציפוף הישוב (מינימום 7 יח"ד לדונם נטו) בד בבד עם שמירה על אופי תרבות הדיור הייחודית למקום ומאפייני הבינוי שהתעצבו בו עם השנים.
  • חיבוריות וקישוריות איכותית בין חלקי הקהילה המתגוררים ברובע באמצעות יצירת רשת רחובות ושבילים נגישה ורציפה.
  • יצירת מערך שטחים פתוחים נגישים לתושבי השכונה תוך השלמת חוסרים כלל רובעיים.
  • הרחבת הישוב בתבנית צמודת דופן לבינוי קיים, תוך הימנעות מגלישה מיותרת לשטחי טבע רגישים.
  • מבט על הרובע המערבי אבו גוש

התכנית שמה לה למטרה להגדיל את היקף יחידות הדיור בכפר כדי שיוכל לתת מענה לגידולו הטבעי, כל זאת תוך שימת דגש על עקרונות התכנון הבאים:

  • ציפוף הישוב (מינימום 7 יח"ד לדונם נטו) בד בבד עם שמירה על אופי תרבות הדיור הייחודית למקום ומאפייני הבינוי שהתעצבו בו עם השנים.
  • חיבוריות וקישוריות איכותית בין חלקי הקהילה המתגוררים ברובע באמצעות יצירת רשת רחובות ושבילים נגישה ורציפה.
  • יצירת מערך שטחים פתוחים נגישים לתושבי השכונה תוך השלמת חוסרים כלל רובעיים.
  • הרחבת הישוב בתבנית צמודת דופן לבינוי קיים, תוך הימנעות מגלישה מיותרת לשטחי טבע רגישים.