אבו קרינת- שכונה 5

המזמין: רשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, אהוד תייר בע"מ
שנת הזמנת העבודה: 2015
מיקום: אבו קרינאת
שטח: 200 דונם
סטטוס: מאושר
פרוגרמה: כ-90 יח"ד
צוות תכנון: ארי כהן, יערה רוזנר-מנור, צליל אטיאס, אמיר אלישע

התכנית מצויה בתחום היישוב אבו-קרינת, השייך למועצה אזורית נווה מדבר. מטרת התכנית הסדרת ההתיישבות הבדואית המצויה כיום בתחום אזור התעסוקה המתוכנן ביישוב. התכנית מציעה העתקת האוכלוסייה הקיימת לשכונת מגורים חדשה בתחום היישוב בתהליך שיתוף ציבור. האוכלוסייה הייתה שותפה מלאה בתהליך התכנון לכל אורכו, החל משלב גיבוש הפרוגרמה וכלה בשלב התווית שלד הדרכים, הקצאת השטחים הציבוריים והחלוקה למגרשי המגורים באופן שיתאים לחלוקה לתתי קבוצות בתוך האוכלוסייה, לדור הנוכחי ולשני דורות קדימה.

  • תחום תכנון מבוקש על-ידי תושבים

התכנית מצויה בתחום היישוב אבו-קרינת, השייך למועצה אזורית נווה מדבר. מטרת התכנית הסדרת ההתיישבות הבדואית המצויה כיום בתחום אזור התעסוקה המתוכנן ביישוב. התכנית מציעה העתקת האוכלוסייה הקיימת לשכונת מגורים חדשה בתחום היישוב בתהליך שיתוף ציבור. האוכלוסייה הייתה שותפה מלאה בתהליך התכנון לכל אורכו, החל משלב גיבוש הפרוגרמה וכלה בשלב התווית שלד הדרכים, הקצאת השטחים הציבוריים והחלוקה למגרשי המגורים באופן שיתאים לחלוקה לתתי קבוצות בתוך האוכלוסייה, לדור הנוכחי ולשני דורות קדימה.