אבו קרינת- שכונה 7

סטטוס: בתכנון
צוות תכנון: אבינועם אקסלרוד, רביד פלג, אמיר אלישע