אבו קרינת- שכונה 8

המזמין: הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב
שנת הזמנת העבודה: 2018
מיקום: אבו קרינת
שטח: 526 ד'
סטטוס: מאושרת
פרוגרמה: 970 יח"ד
צוות תכנון: ארי כהן, אמיר אלישע, אבינעם אקסלרוד, אריאל שרעבי

תכנית זו מיועדת להוספת כ- 970 יח"ד על גבי 333 מגרשי מגורים המיועדים להסדרה במקום, לריבוי טבעי ולכינוס הפזורה. התכנית מציעה הקמה של שכונת רועי צאן ומאפשרת גידול עדרים בסמוך למגורים.

כוונת התכנית הינה לאפשר, כחלק מהמסגרת הסטטוטורית, מענה לצורת התיישבות ייחודית זו ולהמשיך בתהליך טבעי ככל הניתן את תרבות האדם והמקום.

התכנית מיועדת ברובה לאפשר הסדרה במקום- לפזורה הנמצאת בתוך תחום היישוב בחלקה המרכזי. התכנית נעשתה בתכנון משתף.

התכנית משלבת הוראות המאפשרות הקמת מבני מגורים זמניים וכן הוראות בינוי גמישות המאפשרות בינוי מרקמי בהתאם לחלוקה משפחתית עכשווית ועתידית.

כמענה לחלק מהצרכים שעלו מהתושבים, התכנית מציעה הקמת מבנים חקלאיים עם אפשרות לגידול צאן, ובכך היא מאפשרת הסדרה לענפי הפרנסה המרכזיים של התושבים וממשיכה את המסורת החקלאית והתרבותית הנטועה ברוח המקום.

  • תכנית

תכנית זו מיועדת להוספת כ- 970 יח"ד על גבי 333 מגרשי מגורים המיועדים להסדרה במקום, לריבוי טבעי ולכינוס הפזורה. התכנית מציעה הקמה של שכונת רועי צאן ומאפשרת גידול עדרים בסמוך למגורים.

כוונת התכנית הינה לאפשר, כחלק מהמסגרת הסטטוטורית, מענה לצורת התיישבות ייחודית זו ולהמשיך בתהליך טבעי ככל הניתן את תרבות האדם והמקום.

התכנית מיועדת ברובה לאפשר הסדרה במקום- לפזורה הנמצאת בתוך תחום היישוב בחלקה המרכזי. התכנית נעשתה בתכנון משתף.

התכנית משלבת הוראות המאפשרות הקמת מבני מגורים זמניים וכן הוראות בינוי גמישות המאפשרות בינוי מרקמי בהתאם לחלוקה משפחתית עכשווית ועתידית.

כמענה לחלק מהצרכים שעלו מהתושבים, התכנית מציעה הקמת מבנים חקלאיים עם אפשרות לגידול צאן, ובכך היא מאפשרת הסדרה לענפי הפרנסה המרכזיים של התושבים וממשיכה את המסורת החקלאית והתרבותית הנטועה ברוח המקום.