אבו קרינת- שכונה 8

סטטוס: בתכנון
צוות תכנון: אריאל שרעבי, רביד פלג, אמיר אלישע