אודותינו

אנו פועלים מתוך מחויבות להיטיב עם הסביבה הפיזית- מרחבית, הפוליטית והחברתית באמצעות תכנון מוכוון תפישת עולם. בכל סביבת תכנון בה נתערב, נשאף לזיהוי המהות והצרכים הייחודיים לה. מתווה דרכינו מתאפיין באחריות, הוגנות, אהבה ותשוקה לתכנון, חדשנות, התבוננות ולמידה, סובלנות ושקיפות. סביבת העבודה שאנו מטפחים מהווה מקור גאווה לעובדיה, מייצרת צמיחה אורגנית יציבה ומנוהלת בדרך נעימה ויעילה.

 

שותפים: ארי כהן, מיכאל וינד, אמיר אלישע

עמיתים: אלה זילברפרב-בן עזרא, אבי לינדנבאום, עירד שומרוני, נימרוד דניאל רוזנפלד