ארנונה, ירושלים- התחדשות עירונית: דרך חברון, רח' שלום יהודה