דרום בקעת ערד-בדיקת התכנות להסדרת התיישבות הבדואים

המזמין: רשות מקרקעי ישראל, הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב
שנת הזמנת העבודה: 2013
מיקום: בקעת ערד
שטח: כ-120,000 דונם
סטטוס: מאושר
צוות תכנון: ארי כהן, יערה רוזנר מנור, אלה זילברפרב-בן עזרא, מור קרטס, ליאורה חמי

בדיקת ההיתכנות מטרתה לבחון אפשרויות שונות להסדרה ופיתוח של התיישבות הבדואים בדרום בקעת ערד. העבודה מתייחסת הן להמלצות ביחס לעיר הבנויה כסיפה, הממוקמת בלב בקעת ערד, והן ביחס לתושבי הכפרים הלא מוסדרים המצויים בבקעת ערד.

העבודה נעשתה בהליך תכנון משתף שכלל עשרות מפגשים עם תושבי בקעת ערד בכלל, ותושבי כסיפה והאזורים הסמוכים אליה בפרט.

בדיקת ההיתכנות מתבססת על מחקרים אחרונים ביחס לצורת ההתיישבות של הקהילה הבדואית בנגב ומשקפת בפועל את הקוד הבדואי הנוגע לאופן הפריסה המרחבית של ההתיישבות המסורתית. בדיקת ההיתכנות מתייחסת לביטוי המרחבי של המערך החברתי, ולמערכת היחסים הייחודית בין השטחים הפתוחים לבנויים. כל זאת מבלי לחרוג מהנחיות תמ"מ 4/14/23 ומהנחיות חוק התכנון והבניה.

 

  • הכפרים הבדואים בנגב- מבט טיפוסי

בדיקת ההיתכנות מטרתה לבחון אפשרויות שונות להסדרה ופיתוח של התיישבות הבדואים בדרום בקעת ערד. העבודה מתייחסת הן להמלצות ביחס לעיר הבנויה כסיפה, הממוקמת בלב בקעת ערד, והן ביחס לתושבי הכפרים הלא מוסדרים המצויים בבקעת ערד.

העבודה נעשתה בהליך תכנון משתף שכלל עשרות מפגשים עם תושבי בקעת ערד בכלל, ותושבי כסיפה והאזורים הסמוכים אליה בפרט.

בדיקת ההיתכנות מתבססת על מחקרים אחרונים ביחס לצורת ההתיישבות של הקהילה הבדואית בנגב ומשקפת בפועל את הקוד הבדואי הנוגע לאופן הפריסה המרחבית של ההתיישבות המסורתית. בדיקת ההיתכנות מתייחסת לביטוי המרחבי של המערך החברתי, ולמערכת היחסים הייחודית בין השטחים הפתוחים לבנויים. כל זאת מבלי לחרוג מהנחיות תמ"מ 4/14/23 ומהנחיות חוק התכנון והבניה.