בית מעצר, ירושלים- בדיקת התכנות להעתקה

סטטוס: מוקפא
צוות תכנון: אבי לנדנבאום, יעל גולד ארד