בית שמש, גבול זנוח-תכנית מפורטת למתחם מסחר ותעסוקה