מסילת ישרים, ירושלים-בניין מגורים ומסחר

המזמין: פרטי
שנת הזמנת העבודה: 2010
מיקום: ירושלים
שטח: כ-0.44 דונם
סטטוס: מאושר
פרוגרמה: מגורים מסחר ומשרדים, שטח התכנית כ-447 מ"ר, כ-12 יח"ד, שטח בנוי כולל כ-2,000 מ"ר
צוות תכנון: ארי כהן, מיכאל וינד, שירית פינק-גלסנר

הפרויקט ממוקם סמוך לשוק מחנה יהודה. למרות שטחו המצומצם המגרש גדול יחסית לשאר המגרשים המצרניים ונמצא בקו התפר בין בינוי צפוף ומודרני למרקם היסטורי המאופיין בבניה נמוכה, מוקפת סמטאות וחצרות.

הימצאותו של חניון תת קרקעי בחלקה הגובלת מדרום אפשרה כניסת רכב למגרש באופן תת קרקעי ללא שימוש ברמפות.

התכנון היעיל איפשר ליצור צפיפות גבוהה (כ-30 יח"ד לדונם) המקובלת באזורי מע"ר. במפלס הרחוב תוכננה חזית מסחרית ומעליה ארבע קומות מגורים.

התכנית הקפידה לייצר בינוי מכבד אשר יודע להבחין בין האנטנסיביות השוררת לאורך מסילת ישרים לעומת חלקו הפנימי של הבניין הפונה לסימטאות השכונה. הבניין כולל מס' קירות לשימור שנותרו במגרש מבניין היסטורי שנהרס.

  • מבט מרח' מסילת ישירם

הפרויקט ממוקם סמוך לשוק מחנה יהודה. למרות שטחו המצומצם המגרש גדול יחסית לשאר המגרשים המצרניים ונמצא בקו התפר בין בינוי צפוף ומודרני למרקם היסטורי המאופיין בבניה נמוכה, מוקפת סמטאות וחצרות.

הימצאותו של חניון תת קרקעי בחלקה הגובלת מדרום אפשרה כניסת רכב למגרש באופן תת קרקעי ללא שימוש ברמפות.

התכנון היעיל איפשר ליצור צפיפות גבוהה (כ-30 יח"ד לדונם) המקובלת באזורי מע"ר. במפלס הרחוב תוכננה חזית מסחרית ומעליה ארבע קומות מגורים.

התכנית הקפידה לייצר בינוי מכבד אשר יודע להבחין בין האנטנסיביות השוררת לאורך מסילת ישרים לעומת חלקו הפנימי של הבניין הפונה לסימטאות השכונה. הבניין כולל מס' קירות לשימור שנותרו במגרש מבניין היסטורי שנהרס.