גבעת שאול, ירושלים- בדיקת התכנות לאזור תעסוקה

סטטוס: בתכנון
צוות תכנון: אבי לינדנבאום, עמית סגל