גבעת שמואל- מגורים, מבני ציבור וכיכר העיר

המזמין: עיריית גבעת שמואל
שנת הזמנת העבודה: 2016
מיקום: גבעת שמואל
שטח: כ-62 דונם
סטטוס: הושלם פיתוח חלופה נבחרת
פרוגרמה: התכנית המוצעת כוללת כ-500 יח"ד, כ-50 יח"ד מיוחדות, כ-33,000 מ"ר לתעסוקה ומסחר, וכ-57,000 למבני ציבור הכוללים שימושים שונים
צוות תכנון: ארי כהן, יעל גולד-ארד, אבי לינדנבאום
בשיתוף עם: חיים פיאלקוף

התכנית היא נגזרת של תכנית המתאר הכוללנית לגבעת שמואל הנמצאת בהכנה, וכוללת שני מתחמים לאורכו של רח' הנשיא (בין רח' הזיתים לרח' דרך המלך): מתחם מגורים ומתחם ציבורי.

תכנית זו מייעדת שלושה מגרשי השלמה למגורים לתכנית התחדשות עירונית בשכונת גיורא (427-0594846) אשר מקודמות ביחד ובזיקה של אחת כלפי השנייה.

עקרונות התכנון:

 1. חיבור והקמת רחובות בהתאמה להצעות תכנית המתאר הכוללנית (בהכנה). התכנית מחזקת את הפעילות הציבורית לאורך רח' הנשיא בעזרת כיכר עירונית וחזיתות מסחריות
 2. התכנית מציעה הקמתה של כיכר עירונית ראשית לגבעת שמואל, וסביבה מבני ציבור המשמשים למטרות מגוונות כמפורט בהמשך
 3. התכנית מציעה מגוון שימושים: ציבוריים (תרבות, קהילה, ספורט, משרדים ודיור מיוחד), מגורים, מסחר ותעסוקה
 4. הבינוי מגדיר את דפנות הרחובות והכיכר. כל המבנים כוללים בקומת הקרקע חזיתות מסחריות
 5. גובה הבינוי משתנה בהתאם לשימוש במבנה, החל במבנה תרבות בן 4 קומות וכלה במבנה מגורים בן 21 קומות

התכנית מקודמת בסמכות וועדה מחוזית, הושלם תכנון עד לשלב אישור בוועדה מקומית

 

 • מבט מכיוון דרום-מזרח

התכנית היא נגזרת של תכנית המתאר הכוללנית לגבעת שמואל הנמצאת בהכנה, וכוללת שני מתחמים לאורכו של רח' הנשיא (בין רח' הזיתים לרח' דרך המלך): מתחם מגורים ומתחם ציבורי.

תכנית זו מייעדת שלושה מגרשי השלמה למגורים לתכנית התחדשות עירונית בשכונת גיורא (427-0594846) אשר מקודמות ביחד ובזיקה של אחת כלפי השנייה.

עקרונות התכנון:

 1. חיבור והקמת רחובות בהתאמה להצעות תכנית המתאר הכוללנית (בהכנה). התכנית מחזקת את הפעילות הציבורית לאורך רח' הנשיא בעזרת כיכר עירונית וחזיתות מסחריות
 2. התכנית מציעה הקמתה של כיכר עירונית ראשית לגבעת שמואל, וסביבה מבני ציבור המשמשים למטרות מגוונות כמפורט בהמשך
 3. התכנית מציעה מגוון שימושים: ציבוריים (תרבות, קהילה, ספורט, משרדים ודיור מיוחד), מגורים, מסחר ותעסוקה
 4. הבינוי מגדיר את דפנות הרחובות והכיכר. כל המבנים כוללים בקומת הקרקע חזיתות מסחריות
 5. גובה הבינוי משתנה בהתאם לשימוש במבנה, החל במבנה תרבות בן 4 קומות וכלה במבנה מגורים בן 21 קומות

התכנית מקודמת בסמכות וועדה מחוזית, הושלם תכנון עד לשלב אישור בוועדה מקומית