דרום-מערב כסיפה-תכנית שלד

המזמין: רשות מקרקעי ישראל, הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב
שנת הזמנת העבודה: 2014
מיקום: כסייפה, דרום-מערב לישוב הקיים
שטח: 9,115 דונם
סטטוס: מאושר
פרוגרמה: הסדרת מקבצי מגורים, התוויית מערכת תשתיות, הגדרת אזורים לפיתוח ואזורים לשימור ושמירת קרקע לצרכים כלל עירוניים עתידיים
צוות תכנון: ארי כהן, יערה רוזנר מנור, אמיר אלישע, אלה זילברפרב

בשטח בו תרחישי האכלוס העתידיים הם רבים ולא צפויים, שמה לה תכנית השלד למטרה לתת מענה לתרחישים אפשריים רבים ככל הניתן. תכנית השלד מאפשרת הסדרת התיישבות במקבצי מגורים ושמה דגש על מערכת תשתיות שתתאים לתרחישי האכלוס העתידיים השונים, זאת תוך התאמה למורפולוגיה, למערך ההיסטורי ולתביעות הבעלות. תכנית השלד גובשה תוך בחינה מפורטת של מתחמי תכנון בד בבד עם ראייה מערכתית כוללת, והיא שואפת להוות תשתית איכותית להתפתחות המתחמים ולתכניות המפורטות העתידות לעמוד על כתפיה.

חוברת מסכמת תכנית השלד

  • מבט לעבר מקבץ מגורים, צילום- אלי עצמון

בשטח בו תרחישי האכלוס העתידיים הם רבים ולא צפויים, שמה לה תכנית השלד למטרה לתת מענה לתרחישים אפשריים רבים ככל הניתן. תכנית השלד מאפשרת הסדרת התיישבות במקבצי מגורים ושמה דגש על מערכת תשתיות שתתאים לתרחישי האכלוס העתידיים השונים, זאת תוך התאמה למורפולוגיה, למערך ההיסטורי ולתביעות הבעלות. תכנית השלד גובשה תוך בחינה מפורטת של מתחמי תכנון בד בבד עם ראייה מערכתית כוללת, והיא שואפת להוות תשתית איכותית להתפתחות המתחמים ולתכניות המפורטות העתידות לעמוד על כתפיה.

חוברת מסכמת תכנית השלד