העיר העתיקה, ירושלים-תנאים למתן היתרי בניה (המרחב הציבורי)

המזמין: הרשות לפיתוח ירושלים
שנת הזמנת העבודה: 2011
מיקום: העיר העתיקה, ירושלים (הרובעים הנוצרי והמוסלמי)
סטטוס: בהליכי אישור
פרוגרמה: הסדרת ייעודי הקרקע והגדרת מרחבים לשימור והגנה, מרחבים להסדרת בינוי קיים ומרחבים לתוספת בינוי (ללא תוספת יח"ד) למטרת שיפור רווחת דיור ובהתאם לערכי העיר העתיקה
צוות תכנון: מייק טרנר, ארי כהן, אלה זילברפרב-בן עזרא, צפי שלף

על העיר העתיקה בירושלים, בין הערים העתיקות בעולם ואחד המרכזים הרוחניים החשובים ביותר ליהדות, לאסלאם ונצרות, חלות כיום תכנית עמ/9 (תכנית לעיר העתיקה וסביבותיה, אשר קיבלה תוקף בשנת 1976) ומספר מצומצם של תכניות נקודתיות. היות והוראות תכנית עמ/9 אינן מאפשרות הוצאת היתרי בניה ללא תכנית מפורטות (הן במרחב הפרטי והן במרחב הציבורי), ומאחר והן נעדרות התייחסות לדרכים לכלי רכב והולכי רגל, באה לעולם תכנית זו שמטרתה הסדרת פעילות במרחב הציבורי על-ידי הוצאת היתרי בנייה לעבודות תשתית ועבודות ציבוריות ברחובות העיר העתיקה. וכן קובעת התכנית מתודה לשימור ושיקום מונומנטים בעיר העתיקה, ומבטים לשימור.

  • המרחב הציבורי בעיר העתיקה

על העיר העתיקה בירושלים, בין הערים העתיקות בעולם ואחד המרכזים הרוחניים החשובים ביותר ליהדות, לאסלאם ונצרות, חלות כיום תכנית עמ/9 (תכנית לעיר העתיקה וסביבותיה, אשר קיבלה תוקף בשנת 1976) ומספר מצומצם של תכניות נקודתיות. היות והוראות תכנית עמ/9 אינן מאפשרות הוצאת היתרי בניה ללא תכנית מפורטות (הן במרחב הפרטי והן במרחב הציבורי), ומאחר והן נעדרות התייחסות לדרכים לכלי רכב והולכי רגל, באה לעולם תכנית זו שמטרתה הסדרת פעילות במרחב הציבורי על-ידי הוצאת היתרי בנייה לעבודות תשתית ועבודות ציבוריות ברחובות העיר העתיקה. וכן קובעת התכנית מתודה לשימור ושיקום מונומנטים בעיר העתיקה, ומבטים לשימור.