הפלמ"ח 24, ירושלים-בניין מגורים

המזמין: פרטי
שנת הזמנת העבודה: 2012
מיקום: ירושלים
שטח: כ-0.6 דונם
סטטוס: מאושר
פרוגרמה: מגורים בבניין לשימור, כ-10 יח"ד
צוות תכנון: ארי כהן, מיכאל וינד

שכונות רסקו ורחביה עוברות תהליך הצטופפות, שמכתיב תכנון מורכב היודע להתמודד עם שילוב מרכיבי בניה מודרניים בבניינים הראויים לשימור.

הבניין בתכנית זו הוקם בשנות ה-40 ושימש בשנותיו הראשונות כמלון קטן. התכנון הצליח להכפיל את היקף יחידות הדיור וסך השטחים הבנויים במגרש, תוך יצירת תשתית חניה ממוכנת ושימור חלקים משמעותיים ממעטפת הבניין והחצר.

  • הדמיה

שכונות רסקו ורחביה עוברות תהליך הצטופפות, שמכתיב תכנון מורכב היודע להתמודד עם שילוב מרכיבי בניה מודרניים בבניינים הראויים לשימור.

הבניין בתכנית זו הוקם בשנות ה-40 ושימש בשנותיו הראשונות כמלון קטן. התכנון הצליח להכפיל את היקף יחידות הדיור וסך השטחים הבנויים במגרש, תוך יצירת תשתית חניה ממוכנת ושימור חלקים משמעותיים ממעטפת הבניין והחצר.