הרכבת הקלה, ירושלים- הקו הכחול, רחוב עמק רפאים

המזמין: תכנית אב לתחבורה באמצעות חברת ד.א.ל הנדסה
שנת הזמנת העבודה: 2018
מיקום: ירושלים
שטח: כ-37 דונם
סטטוס: מאושר
פרוגרמה: כ-1 ק"מ של מסילת רכבת, תחנת רכבת, מדרחוב, פיתוח, שדרוג רחובות ושיפור נגישות במרחב הציבורי
צוות תכנון: ארי כהן, אבי לינדנבאום

התכנית נועדה לקבוע רצועת מסילה ותחנה לקו הכחול של הרכבת הקלה, כחלק מתוואי הקו הכחול של הרכבת הקלה. הקו הכחול נועד לחבר את שכונת רמות, הממוקמת בצפון העיר, עם מרכז העיר. ממרכז העיר ממשיך הקו בשתי שלוחות המחברות בין מרכז העיר לבין השכונות גילה ומלחה.

מקטע עמק רפאים הינו מקטע ייחודי בהשוואה ליתר תוואי הרכבות הקלות בירושלים. במסגרתו נדרשנו לאזן בין הרצון לשמור על עצים ומבנים בעלי ערך היסטורי לבין מתן פתרון תנועתי יעיל. רוחבם הצר של חלקים מהרחוב (כ-13 מ') לצד צורכי השימור הובילו לתכנון ייחודי המבוסס על מסילה בודדת, עליה מתאפשרת נסיעה דו כיוונית. התכנון כולל מדרחוב במרכז הרחוב, אשר יקטע את רציפות התנועה לרכב פרטי ברחוב ויצמצם משמעותית את תנועת הרכבים הפרטיים העוברת בשכונה.

  • מבט

התכנית נועדה לקבוע רצועת מסילה ותחנה לקו הכחול של הרכבת הקלה, כחלק מתוואי הקו הכחול של הרכבת הקלה. הקו הכחול נועד לחבר את שכונת רמות, הממוקמת בצפון העיר, עם מרכז העיר. ממרכז העיר ממשיך הקו בשתי שלוחות המחברות בין מרכז העיר לבין השכונות גילה ומלחה.

מקטע עמק רפאים הינו מקטע ייחודי בהשוואה ליתר תוואי הרכבות הקלות בירושלים. במסגרתו נדרשנו לאזן בין הרצון לשמור על עצים ומבנים בעלי ערך היסטורי לבין מתן פתרון תנועתי יעיל. רוחבם הצר של חלקים מהרחוב (כ-13 מ') לצד צורכי השימור הובילו לתכנון ייחודי המבוסס על מסילה בודדת, עליה מתאפשרת נסיעה דו כיוונית. התכנון כולל מדרחוב במרכז הרחוב, אשר יקטע את רציפות התנועה לרכב פרטי ברחוב ויצמצם משמעותית את תנועת הרכבים הפרטיים העוברת בשכונה.