הרכבת הקלה, ירושלים- תכנון מפורט של "הקו הכחול"

סטטוס: בתכנון
צוות תכנון: אתי אפרתי-אריה, יעל בן זכריה, תומר רבינוביץ'-ירדן, נמרוד דניאל רוזנפלד, צוריאל עוזרי, יוסף חסאסנה