ואדי אל נעם- תכנית מתאר ליישוב חדש

המזמין: הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, באמצעות תיק פרויקטים
שנת הזמנת העבודה: 2016
מיקום: דרומית לשגב שלום
שטח: 11,740 ד'
סטטוס: מאושר
פרוגרמה: 14,000 נפש, 50,000 מ"ר מסחר ותעסוקה
צוות תכנון: ארי כהן, יערה רוזנר-מנור, אבינועם אקסלרוד, אמיר אלישע

הישוב וואדי אל-נעם מתוכנן בגבעות צאן, כ-1.5 ק"מ דרומית לעיר באר שבע. מצפון גובלת התכנית בישוב שגב שלום, מדרום בתוואי המאושר של כביש 6 וממערב בכביש 40. פארק התעשייה נאות חובב מצוי 4 ק"מ דרום-מערבית לתחום התכנית.

שטח התכנית הנו כ-11,740 דונם. תכנית המתאר מיועדת ליצירת יישוב עבור התיישבות לא מוסדרת הנמצאת כיום בסמוך לכלא באר שבע, נאות חובב ולאורך דרך מספר 40 עד לצומת הנגב. חלקה הארי של אוכלוסייה זו מצוי כיום בתחום מגבלות אזור התעשייה נאות חובב.

בפברואר 2015 הוחלט ע"י ועדת השרים לענייני הסדרת התיישבות הבדואים, לבחון את הקמתו של ישוב חדש, לפזורת ואדי אל נעם במרחב הסמוך למקום מושבם, מחוץ למגבלות נאות חובב. בינואר 2016 הוחלט במועצה הארצית להמליץ לממשלה על הקמת ישוב חדש עבור פזורת ואדי אל נעם מדרום לשגב שלום.

בתחום התכנית מצוי חלק קטן (כמה מאות) מתושבי הכפר הבלתי מוסדר ואדי אל נעם, הכולל כ-7,000 תושבים כיום באיתורים שונים במרחב. לפי תחזית דמוגרפית, אוכלוסיית היעד לישוב החדש צפויה להיות כ-14,000 נפש בשנת 2035.

התכנית מטמיעה ערכים תרבותיים כגון התרת רעיה מסורתית במתחמי המגורים, שימוש בנחלים לצורכי חקלאות כמו גם היתכנות כלכלית לטובת תושבי הישוב החדש. התכנית מגדירה מגוון טיפוסי מגורים וסוגי התיישבות, מקצה שטחים ציבוריים בהתאם לצורכי אוכלוסיית היעד, וכן כוללת אפשרות לפיתוח חקלאי הן כחקלאות מסורתית כאמור והן חקלאות מודרנית אינטנסיבית במודלים שונים.

  • תשריט

הישוב וואדי אל-נעם מתוכנן בגבעות צאן, כ-1.5 ק"מ דרומית לעיר באר שבע. מצפון גובלת התכנית בישוב שגב שלום, מדרום בתוואי המאושר של כביש 6 וממערב בכביש 40. פארק התעשייה נאות חובב מצוי 4 ק"מ דרום-מערבית לתחום התכנית.

שטח התכנית הנו כ-11,740 דונם. תכנית המתאר מיועדת ליצירת יישוב עבור התיישבות לא מוסדרת הנמצאת כיום בסמוך לכלא באר שבע, נאות חובב ולאורך דרך מספר 40 עד לצומת הנגב. חלקה הארי של אוכלוסייה זו מצוי כיום בתחום מגבלות אזור התעשייה נאות חובב.

בפברואר 2015 הוחלט ע"י ועדת השרים לענייני הסדרת התיישבות הבדואים, לבחון את הקמתו של ישוב חדש, לפזורת ואדי אל נעם במרחב הסמוך למקום מושבם, מחוץ למגבלות נאות חובב. בינואר 2016 הוחלט במועצה הארצית להמליץ לממשלה על הקמת ישוב חדש עבור פזורת ואדי אל נעם מדרום לשגב שלום.

בתחום התכנית מצוי חלק קטן (כמה מאות) מתושבי הכפר הבלתי מוסדר ואדי אל נעם, הכולל כ-7,000 תושבים כיום באיתורים שונים במרחב. לפי תחזית דמוגרפית, אוכלוסיית היעד לישוב החדש צפויה להיות כ-14,000 נפש בשנת 2035.

התכנית מטמיעה ערכים תרבותיים כגון התרת רעיה מסורתית במתחמי המגורים, שימוש בנחלים לצורכי חקלאות כמו גם היתכנות כלכלית לטובת תושבי הישוב החדש. התכנית מגדירה מגוון טיפוסי מגורים וסוגי התיישבות, מקצה שטחים ציבוריים בהתאם לצורכי אוכלוסיית היעד, וכן כוללת אפשרות לפיתוח חקלאי הן כחקלאות מסורתית כאמור והן חקלאות מודרנית אינטנסיבית במודלים שונים.