ואדי על נעם- תכנית מפורטות: מערבית, דרומית ומזרחית

סטטוס: בתכנון
צוות תכנון: אבינועם אקסלרוד, אמיר אלישע