זמנהוף, ירושלים-תכנית מפורטת להקמת בנין מגורים הכולל פעולות שמור

המזמין: פרטי
שנת הזמנת העבודה: 2006
מיקום: ירושלים
שטח: כ-1.4 דונם
סטטוס: מאושר
פרוגרמה: 12 יח"ד
צוות תכנון: ארי כהן, גיא איגרא, נחום מלצר, סיגי בארי

שכונת מחנה ישראל הינה מן השכונות הוותיקות בעיר ירושלים. הפיתוח העירוני בסביבה זו שינה את אופיים הארכיטקטוני של המבנים הקיימים ובמקרים רבים נהרסו המבנים המקוריים ומבנים חדשים נבנו תחתם.

התכנית המוצעת מבקשת שלא להרוס את הבניין היפה הקיים כיום במגרש, אלא לשקם את חלקיו ההרוסים ולחזור להשמישם כחללי מגורים. התכנית מציעה לפנות את כל תוספות הבניה המאוחרות ולחשוף ככל האפשר את חזיתותיו המקוריות של המבנה.

עיצוב נפחי הבניה החדשים ומיקומם ביחס לבניין הקיים נועדו להדגיש את שכבות הבניה השונות החל מיום הקמתו של הבניין בשלהי המאה ה-19 ועד היום.

חוברת-זמנהוף

 

  • תכנון מפורט והיתר בניה- גיא איגרא אדריכלים

שכונת מחנה ישראל הינה מן השכונות הוותיקות בעיר ירושלים. הפיתוח העירוני בסביבה זו שינה את אופיים הארכיטקטוני של המבנים הקיימים ובמקרים רבים נהרסו המבנים המקוריים ומבנים חדשים נבנו תחתם.

התכנית המוצעת מבקשת שלא להרוס את הבניין היפה הקיים כיום במגרש, אלא לשקם את חלקיו ההרוסים ולחזור להשמישם כחללי מגורים. התכנית מציעה לפנות את כל תוספות הבניה המאוחרות ולחשוף ככל האפשר את חזיתותיו המקוריות של המבנה.

עיצוב נפחי הבניה החדשים ומיקומם ביחס לבניין הקיים נועדו להדגיש את שכבות הבניה השונות החל מיום הקמתו של הבניין בשלהי המאה ה-19 ועד היום.

חוברת-זמנהוף