חולון- מתחם היובל

המזמין: עיריית חולון
שנת הזמנת העבודה: 2017
מיקום: מתחם היובל, חולון
סטטוס: בתכנון
פרוגרמה: 1,700 יח"ד, 200,000 מ"ר לתעסוקה, 12,000 מ"ר למסחר
צוות תכנון: ארי כהן, יעל גולד-ארד, אבי לינדנבאום, עינב יגל, לאה אטיאס-ריחני, משה כהן וצוותו

התכנית למתחם היובל נדרשת לאפשר הקמתה של שכונה חדשה בעיר. במסגרתה עתידים לקום מבני מגורים, מבני ציבור, תעסוקה ומסחר. בשטחה קיימות תשתיות עירוניות רבות ומגוונות (חשמל, מים, ניקוז וביוב) שאינן צפויות להתפנות, אלא אף לגדול. מיקומה של השכונה בצמוד לנתיבי איילון ולתחנת קוממיות של רכבת ישראל מאפשרים פיתוח מוטה תחבורה ציבורית ומרחב עירוני אינטנסיבי.
התכנית הנה נדבך נוסף בעבודת תכנון מקיפה הנערכת מזה שנים רבות ביוזמת עיריית חולון וכוללת את תכנית המתאר הכוללנית (הנמצאת בהפקדה), תכנית המתאר ח/500 (מאושרת) ותכנית השלד ח/500 (המהווה מסמך מדיניות).
תכנית זו משלימה את התכנון המפורט בשטח שהינו חלק מעתודת הקרקע הגדולה בחלקה הדרומי של העיר.

התכנית למתחם היובל נדרשת לאפשר הקמתה של שכונה חדשה בעיר. במסגרתה עתידים לקום מבני מגורים, מבני ציבור, תעסוקה ומסחר. בשטחה קיימות תשתיות עירוניות רבות ומגוונות (חשמל, מים, ניקוז וביוב) שאינן צפויות להתפנות, אלא אף לגדול. מיקומה של השכונה בצמוד לנתיבי איילון ולתחנת קוממיות של רכבת ישראל מאפשרים פיתוח מוטה תחבורה ציבורית ומרחב עירוני אינטנסיבי.
התכנית הנה נדבך נוסף בעבודת תכנון מקיפה הנערכת מזה שנים רבות ביוזמת עיריית חולון וכוללת את תכנית המתאר הכוללנית (הנמצאת בהפקדה), תכנית המתאר ח/500 (מאושרת) ותכנית השלד ח/500 (המהווה מסמך מדיניות).
תכנית זו משלימה את התכנון המפורט בשטח שהינו חלק מעתודת הקרקע הגדולה בחלקה הדרומי של העיר.