חזקיהו המלך, ירושלים-תכנית מפורטת להקמת בנין מגורים הכולל פעולות שמור

המזמין: פרטי
שנת הזמנת העבודה: 2006
מיקום: ירושלים
שטח: כ- 0.6 דונם
סטטוס: מאושר
פרוגרמה: 5 יח"ד
צוות תכנון: ארי כהן, נחום מלצר, סיגי בארי

התכנית המוצעת מבקשת לשמר את הבניין הקיים היום במגרש, לשקם את חלקיו הישנים ולהשמישם כחללי מגורים מחודשים. התכנית מציעה לפנות את כל תוספות הבניה המאוחרות ולבנותם מחדש באופן שבו יודגשו האלמנטים האדריכליים של הבניה הישנה. לא תהא חניה בתחומי המגורים על מנת לשמר את הצמחייה והגינון.

עיצוב נפחי הבניה החדשים ומיקומם ביחס לבניין הקיים נועדו להדגיש את "שכבות" הבניה השונות, החל מיום הקמתו של הבניין ועד היום. הגישה לדירות החדשות הינה דרך חדר מדרגות מחודש במקום זה הקיים.

  • התמצאות

התכנית המוצעת מבקשת לשמר את הבניין הקיים היום במגרש, לשקם את חלקיו הישנים ולהשמישם כחללי מגורים מחודשים. התכנית מציעה לפנות את כל תוספות הבניה המאוחרות ולבנותם מחדש באופן שבו יודגשו האלמנטים האדריכליים של הבניה הישנה. לא תהא חניה בתחומי המגורים על מנת לשמר את הצמחייה והגינון.

עיצוב נפחי הבניה החדשים ומיקומם ביחס לבניין הקיים נועדו להדגיש את "שכבות" הבניה השונות, החל מיום הקמתו של הבניין ועד היום. הגישה לדירות החדשות הינה דרך חדר מדרגות מחודש במקום זה הקיים.