חלפתא 7, ירושלים-בניין מגורים

המזמין: פרטי
שנת הזמנת העבודה: 2009
מיקום: ירושלים
שטח: כ-0.7 דונם
סטטוס: מאושר
פרוגרמה: בניין מגורים, 11 יח"ד , שטח בנוי כולל: כ-2,230 מ"ר
צוות תכנון: ארי כהן, מיכאל וינד, אינסה ימליאנובה

תכנית לבניין מגורים המאכלס שתי דירות לקומה וחניון תת קרקעי. החניון דו קומתי, והתאפשר בזכות זיקת מעבר תת קרקעית לרכב שהוסדרה ממגרש סמוך ואיפשרה לייעל את שטח החניון ע"י הימנעות משימוש ברמפות. ייעול החניון איפשר לצופף את מס' יח"ד ללא תוספת תנועת רכב פרטי ברחוב חלפתא הצר והדל במקומות חניה ומעברים ציבוריים.

  • הדמיית בניין להיתר

תכנית לבניין מגורים המאכלס שתי דירות לקומה וחניון תת קרקעי. החניון דו קומתי, והתאפשר בזכות זיקת מעבר תת קרקעית לרכב שהוסדרה ממגרש סמוך ואיפשרה לייעל את שטח החניון ע"י הימנעות משימוש ברמפות. ייעול החניון איפשר לצופף את מס' יח"ד ללא תוספת תנועת רכב פרטי ברחוב חלפתא הצר והדל במקומות חניה ומעברים ציבוריים.