גבעת התחמושת, ירושלים-חניון חנה וסע, בדיקת התכנות לפיתוח

סטטוס: בתכנון