ייעוץ למשרד הפנים-תכנון כוללני, פישוט והאחדת תמ"מים

המזמין: משרד הפנים, משרד האוצר
צוות תכנון: ארי כהן