דרך חברון, ירושלים- מלונאות

המזמין: רשות מקרקעי ישראל
סטטוס: בתכנון
צוות תכנון: אלה זילברפרב-בן עזרא, לאה אטיאס-ריחני, עמית סגל, שירית פינק-גלסנר