כסיפה-אזור תעשייה קלה ומלאכה

המזמין: רשות מקרקעי ישראל, הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב
שנת הזמנת העבודה: 2015
מיקום: מצפון לכסיפה, העיר הקיימת וממערב לכביש 80 ותוואי מסילת ב"ש-ערד המתוכנן
שטח: 282.5 דונם
סטטוס: מאושר
פרוגרמה: כ-90 מגרשים לתעשייה קלה ומלאכה, כ-20 דונם שטחים חקלאיים ושטח לגן אירועים
צוות תכנון: ארי כהן, אלה זילברפרב-בן עזרא, אמיר אלישע

התכנית שואפת לתת מענה למטרדים רבים הקיימים בתחום היישוב, בשטח המיועד למגורים. שטח התכנית, הסמוך לישוב הקיים מחד ושומר על מרחק ראוי ממגורים מאידך, יאפשר גישה נוחה למקורות התעסוקה לתושבי כסיפה תוך הקפדה על הפרדה בין שכונת המגורים לאזור המלאכה. התכנית חלה על שטחים ריקים המוגדרים כ"אזור לפיתוח פרברי" לפי תמ"מ 4/14/23 וקובעת ייעודי קרקע ושימושים שונים, בעקרם מגרשים לתעשייה קלה ומלאכה זעירה בשטח ממוצע של כדונם.

  • התמצאות

התכנית שואפת לתת מענה למטרדים רבים הקיימים בתחום היישוב, בשטח המיועד למגורים. שטח התכנית, הסמוך לישוב הקיים מחד ושומר על מרחק ראוי ממגורים מאידך, יאפשר גישה נוחה למקורות התעסוקה לתושבי כסיפה תוך הקפדה על הפרדה בין שכונת המגורים לאזור המלאכה. התכנית חלה על שטחים ריקים המוגדרים כ"אזור לפיתוח פרברי" לפי תמ"מ 4/14/23 וקובעת ייעודי קרקע ושימושים שונים, בעקרם מגרשים לתעשייה קלה ומלאכה זעירה בשטח ממוצע של כדונם.