מבשרת ציון, שכונה י'

המזמין: רשות מקרקעי ישראל
שנת הזמנת העבודה: 1995
מיקום: מבשרת ציון
שטח: כ-53 דונם
סטטוס: מאושר
פרוגרמה: מגורים ושטחים פתוחים, 66 יח"ד
צוות תכנון: ארי כהן, אלי דוידוב, מיכאל וינד

התכנית ממוקמת בשוליה הדרום-מזרחיים של מבשרת ציון, לאורך רחוב שמעון סויסה. התכנון התווה בינוי למגורים מצדו הדרומי של הרחוב תוך התמודדות עם אתגרי תכנון שונים: שיפועי קרקע גבוהים; נצפות גבוהה מכביש מס' 1; התאמת הבינוי למרקם היישובי ההיסטורי; נגישות דיירים במגרשים עם הפרשי גובה ניכרים.

התכנון יצר חמישה מתחמי מגורים ושתי גינות ציבוריות תוך שילוב בניה רוויה צמודת קרקע האופיינית לישוב, עם פתרונות נגישות ציבוריים ופיתוח נגיש במספר מפלסים.

  • התמצאות

התכנית ממוקמת בשוליה הדרום-מזרחיים של מבשרת ציון, לאורך רחוב שמעון סויסה. התכנון התווה בינוי למגורים מצדו הדרומי של הרחוב תוך התמודדות עם אתגרי תכנון שונים: שיפועי קרקע גבוהים; נצפות גבוהה מכביש מס' 1; התאמת הבינוי למרקם היישובי ההיסטורי; נגישות דיירים במגרשים עם הפרשי גובה ניכרים.

התכנון יצר חמישה מתחמי מגורים ושתי גינות ציבוריות תוך שילוב בניה רוויה צמודת קרקע האופיינית לישוב, עם פתרונות נגישות ציבוריים ופיתוח נגיש במספר מפלסים.