מבשרת ציון- מורדות מערביים של שד' החוצבים

המזמין: רשות מקרקעי ישראל
שנת הזמנת העבודה: 2014
מיקום: שכונת מעוז ציון, מבשרת ציון
שטח: 180 דונם
סטטוס: מאושר
פרוגרמה: 200 יח"ד, 70,000 מ"ר תעסוקה
צוות תכנון: ארי כהן, אתי אפרתי-אריה, אריאל שרעבי, אמיר אלישע

אזור המלאכה הקיים בסמוך לשדרות החוצבים בשכונת מעוז ציון מאופיין בשימושי קרקע שאינם אטרקטיביים לסביבה עירונית. התמורות הרבות החלות בסביבה זו: שדרוג רחוב החוצבים, תכנית המגרסה הנמצאת ממערב המייעדת קרקע לכ-1,100 יח"ד ותכנית המורדות המזרחיים של רחוב החוצבים, היוו תמריץ לתכנון חדש של מתחם זה ושדרוגו. התכנית מציעה מנגנון רב-שלבי של יציאה מדורגת של שימושי מלאכה המהווים מטרד עירוני וכניסה של שימושי מסחר ותעסוקה לצד מגורים, באופן המשלים את הרקמה העירונית המתגבשת בסביבתו והתאמתה לחזון תכנית המתאר המתוכננות ליישוב ביחס לאזור זה.

  • מבט מדרום

אזור המלאכה הקיים בסמוך לשדרות החוצבים בשכונת מעוז ציון מאופיין בשימושי קרקע שאינם אטרקטיביים לסביבה עירונית. התמורות הרבות החלות בסביבה זו: שדרוג רחוב החוצבים, תכנית המגרסה הנמצאת ממערב המייעדת קרקע לכ-1,100 יח"ד ותכנית המורדות המזרחיים של רחוב החוצבים, היוו תמריץ לתכנון חדש של מתחם זה ושדרוגו. התכנית מציעה מנגנון רב-שלבי של יציאה מדורגת של שימושי מלאכה המהווים מטרד עירוני וכניסה של שימושי מסחר ותעסוקה לצד מגורים, באופן המשלים את הרקמה העירונית המתגבשת בסביבתו והתאמתה לחזון תכנית המתאר המתוכננות ליישוב ביחס לאזור זה.