רובע סירקין, פתח תקווה- תכנית מפורטת

המזמין: משרד הביטחון
שנת הזמנת העבודה: 2017
מיקום: מרחב תכנון מקומי פתח תקוה, דרום השרון, ראש העין, חבל מודיעין
שטח: כ- 2440 ד'
סטטוס: מאושר
פרוגרמה: כ- 8500 יח"ד וכ- 300,000 מ"ר למסחר ותעסוקה
צוות תכנון: ארי כהן, אתי אפרתי-אריה, עינת גזית-ליפשיץ, שירית פינק-גלסנר

תכנית זו הנה שלב אחד מתוך שני שלבים שנקבעו בתכנית השלד למחנה.

חזון התכנית הנו יצירת רובע עירוני חדש המחובר פיזית, חברתית וכלכלית לעיר הקיימת ומעודד את תושביה לנהל אורח חיים מקיים. זאת, על ידי תכנון מבוסס ידע ושימוש בכלי תכנון שיבטיחו עירוניות טובה, ופיתוח מושכל.

התכנית מייעדת את השטח לשימושים מעורבים הכוללים כ-8,500 יח"ד בצפיפות ממוצעת של כ-29 יח"ד לדונם נטו וכ- 300,000 מ"ר מרבי למסחר ותעסוקה.

בנוסף לצורכי חינוך וציבור רובעיים, כוללת התכנית שטחים נרחבים לצורכי חינוך וציבור כלל-עירוניים ובהם גם שטחים פתוחים נרחבים: פארק עירוני הכולל שטחי ספורט, פארק לאורך נחל שילה ועוד.

התכנית מציעה מורפולוגיה של גריד ובינוי מרקמי לסוגיו משולב במספר מגדלים. הבנייה המרקמית תבטיח דופן לרחובות, והמגדלים ימוקמו לאורך צירים ראשיים ובמרכז הרובע. הרחובות הראשיים מתאפיינים בערוב שמושים.

  • מבט על מדרום

תכנית זו הנה שלב אחד מתוך שני שלבים שנקבעו בתכנית השלד למחנה.

חזון התכנית הנו יצירת רובע עירוני חדש המחובר פיזית, חברתית וכלכלית לעיר הקיימת ומעודד את תושביה לנהל אורח חיים מקיים. זאת, על ידי תכנון מבוסס ידע ושימוש בכלי תכנון שיבטיחו עירוניות טובה, ופיתוח מושכל.

התכנית מייעדת את השטח לשימושים מעורבים הכוללים כ-8,500 יח"ד בצפיפות ממוצעת של כ-29 יח"ד לדונם נטו וכ- 300,000 מ"ר מרבי למסחר ותעסוקה.

בנוסף לצורכי חינוך וציבור רובעיים, כוללת התכנית שטחים נרחבים לצורכי חינוך וציבור כלל-עירוניים ובהם גם שטחים פתוחים נרחבים: פארק עירוני הכולל שטחי ספורט, פארק לאורך נחל שילה ועוד.

התכנית מציעה מורפולוגיה של גריד ובינוי מרקמי לסוגיו משולב במספר מגדלים. הבנייה המרקמית תבטיח דופן לרחובות, והמגדלים ימוקמו לאורך צירים ראשיים ובמרכז הרובע. הרחובות הראשיים מתאפיינים בערוב שמושים.