מטה יהודה-תכנית מפורטת להקמת מבנים חקלאיים ותיירות כפרית

סטטוס: מאושר
צוות תכנון: אתי אפרתי-אריה, שרון (מטר) אריה