מטרו, גוש דן- בדיקת התכנות

המזמין: נתע
שנת הזמנת העבודה: 2017
מיקום: מטרופולין תל אביב
סטטוס: הסתיים
פרוגרמה: כ-140 ק"מ ו-109 תחנות, אתרי דיפו ומתחמי חנה וסע
צוות תכנון: ארי כהן, אבי לינדנבאום, שרון מטר- אריה

בשנת 2016 הושלמה התכנית האסטרטגית לתחבורה ציבורית בגוש דן. תכנית זו המליצה על תכנונם של שלושה קווי מטרו ועל תוואי עקרוני לכל אחד מהם.

בבדיקת ההתכנות צוות התכנון נדרש להתמודד עם צרכים מנוגדים: מחד, מענה לצורכי הפיתוח שכבר תוכננו לעשרים השנים הקרובות (שירות מיטבי בלב המטרופולין), ומאידך להגדיר את עמוד השדרה לפיתוח בטווח הזמן הרחוק – 40-30 שנים (מעטפת שניה ושלישית של המטרופולין. יצירת ביקושים לפיתוח סביב התחנות).

בבדיקת ההתכנות, אשר נערכה בהמשך לתכנית האסטרטגית, נבחנו המסלולים שהוצעו בתכנית האסטרטגית. לכל אחד מהקווים הוצעו חלופות לתוואי ולמיקום תחנות. החלופות הושוו באמצעות ניתוח רב משתנים (MCA) אשר כלל 35 פרמטרים מתחומים שונים: עירוניות, אוכלוסייה, תעסוקה, תחבורה, סביבה, כדאיות כלכלית, תפעול ועוד.

בדיקת ההתכנות הושלמה בראשית 2019. תוצרי בדיקת ההתכנות הנם תדריכים ועקרונות להמשך תכנון המטרו, לצד תוואי מדויק הכולל מיקום תחנות ואתרי דיפו.

  • רשת המטרו

בשנת 2016 הושלמה התכנית האסטרטגית לתחבורה ציבורית בגוש דן. תכנית זו המליצה על תכנונם של שלושה קווי מטרו ועל תוואי עקרוני לכל אחד מהם.

בבדיקת ההתכנות צוות התכנון נדרש להתמודד עם צרכים מנוגדים: מחד, מענה לצורכי הפיתוח שכבר תוכננו לעשרים השנים הקרובות (שירות מיטבי בלב המטרופולין), ומאידך להגדיר את עמוד השדרה לפיתוח בטווח הזמן הרחוק – 40-30 שנים (מעטפת שניה ושלישית של המטרופולין. יצירת ביקושים לפיתוח סביב התחנות).

בבדיקת ההתכנות, אשר נערכה בהמשך לתכנית האסטרטגית, נבחנו המסלולים שהוצעו בתכנית האסטרטגית. לכל אחד מהקווים הוצעו חלופות לתוואי ולמיקום תחנות. החלופות הושוו באמצעות ניתוח רב משתנים (MCA) אשר כלל 35 פרמטרים מתחומים שונים: עירוניות, אוכלוסייה, תעסוקה, תחבורה, סביבה, כדאיות כלכלית, תפעול ועוד.

בדיקת ההתכנות הושלמה בראשית 2019. תוצרי בדיקת ההתכנות הנם תדריכים ועקרונות להמשך תכנון המטרו, לצד תוואי מדויק הכולל מיקום תחנות ואתרי דיפו.