דרך חברון, ירושלים-תכנית מפורטת למבנה לתעסוקה, מסחר ומגורים

המזמין: פרטי
שנת הזמנת העבודה: 2014
מיקום: ירושלים
שטח: 1,657 מ"ר
סטטוס: מאושר
פרוגרמה: מסחר, דיור להשכרה ארוכת טווח ודיור ציבורי לעולים חדשים. שטח בנוי כולל של כ-8,806 מ"ר. 45 יח"ד
צוות תכנון: ארי כהן, מיכאל וינד

התכנון ממוקם על מגרש אשר יועד במקור לשימוש מסחרי באופן בלעדי. התכנון מציע תוספת בינוי למגורים מעל קומה מסחרית. האתגר התכנוני הינו לאפשר תשתית שתשרת את כלל היעודים למרות ממדיו המגבילים של המגרש. הבניין המתוכנן מאפשר חיבורים נגישים הן לדרך חברון ממערב והן לגן הציבורי ממזרח. בשל ממדיו הקטנים מלכתחילה הוחלט כי ההקצאות לצרכי ציבור בתכנית זאת תהיינה מבונות כך ששתי דירות תועברנה לבעלות העירייה לשימוש עולים חדשים.

בשל מדיניות הבניה שאומצה בשנת 2016 ע"י ועדות התכנון בעיר ומנחה לצופף את היקפי הבנוי המשיקים לקווי הרק"ל קיימת היתכנות לתכנון הבניין כמגדל המשלב תכנון משלים.

  • מבט מדרך חברון. הדמיה- רן ואן דרברגן

התכנון ממוקם על מגרש אשר יועד במקור לשימוש מסחרי באופן בלעדי. התכנון מציע תוספת בינוי למגורים מעל קומה מסחרית. האתגר התכנוני הינו לאפשר תשתית שתשרת את כלל היעודים למרות ממדיו המגבילים של המגרש. הבניין המתוכנן מאפשר חיבורים נגישים הן לדרך חברון ממערב והן לגן הציבורי ממזרח. בשל ממדיו הקטנים מלכתחילה הוחלט כי ההקצאות לצרכי ציבור בתכנית זאת תהיינה מבונות כך ששתי דירות תועברנה לבעלות העירייה לשימוש עולים חדשים.

בשל מדיניות הבניה שאומצה בשנת 2016 ע"י ועדות התכנון בעיר ומנחה לצופף את היקפי הבנוי המשיקים לקווי הרק"ל קיימת היתכנות לתכנון הבניין כמגדל המשלב תכנון משלים.