מע"ר באר שבע- תכנית אב

המזמין: עיריית באר שבע
שנת הזמנת העבודה: 2019
מיקום: באר שבע
שטח: כ- 1,000 דונם
סטטוס: מאושרת
פרוגרמה: מגורים, תעסוקה, מסחר ומוסדות ציבור
צוות תכנון: ארי כהן, אמיר אלישע, אריאל שרעבי, תהילה רויזמן, שרון אריה, מיקי זלצר

מטרת העבודה הינה גיבוש מדיניות תכנון כוללת ומימוש הפוטנציאל התכנוני, במטרה להפוך את המרחב למע"ר מטרופוליני מתפקד הכולל את מגוון השירותים הנחוצים לקראת כניסתם של מגורים למקום מחד והיותו מרכז מטורופוליני מאידך.

התוכנית מגבשת מדיניות לקביעת ייעודים ושימושי קרקע בתחומה, מגדירה את העקרונות לעיצוב עירוני, ונותנת הנחיות לתכנון בהתייחס לממשקים עם המתחמים הסמוכים. הכל במטרה לייצר מסמך תכנוני מנחה, הנוגע לכלל ההיבטים העירוניים: מגורים, מסחר, תעסוקה, מלונאות, מבני ציבור, מרחב ציבורי, תנועה, שימור ועוד.. שיהווה כלי עבודה אופרטיבי לשלבי התכנון הבאים.

בהתאם לזאת, התכנית מציעה מגוון רחב של כלים והתערבויות תכנוניות וביצועיות. החל מפעולות נקודתיות לשדרוג המרחב הציבורי בטווח הזמן המיידי, עבור בפעולות תכנון להתחדשות והעצמת זכויות לטווח הזמן הבינוני וכלה במיזמי דגל גדולים לטווח הזמן הרחוק.

  • תכנית

מטרת העבודה הינה גיבוש מדיניות תכנון כוללת ומימוש הפוטנציאל התכנוני, במטרה להפוך את המרחב למע"ר מטרופוליני מתפקד הכולל את מגוון השירותים הנחוצים לקראת כניסתם של מגורים למקום מחד והיותו מרכז מטורופוליני מאידך.

התוכנית מגבשת מדיניות לקביעת ייעודים ושימושי קרקע בתחומה, מגדירה את העקרונות לעיצוב עירוני, ונותנת הנחיות לתכנון בהתייחס לממשקים עם המתחמים הסמוכים. הכל במטרה לייצר מסמך תכנוני מנחה, הנוגע לכלל ההיבטים העירוניים: מגורים, מסחר, תעסוקה, מלונאות, מבני ציבור, מרחב ציבורי, תנועה, שימור ועוד.. שיהווה כלי עבודה אופרטיבי לשלבי התכנון הבאים.

בהתאם לזאת, התכנית מציעה מגוון רחב של כלים והתערבויות תכנוניות וביצועיות. החל מפעולות נקודתיות לשדרוג המרחב הציבורי בטווח הזמן המיידי, עבור בפעולות תכנון להתחדשות והעצמת זכויות לטווח הזמן הבינוני וכלה במיזמי דגל גדולים לטווח הזמן הרחוק.