מצפון לכסיפה-תכנית שלד

המזמין: רשות מקרקעי ישראל, הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב
שנת הזמנת העבודה: 2014
מיקום: צפונית לכסיפה הישוב הקיים
שטח: כ-4850 דונם
סטטוס: מאושר
פרוגרמה: כ-4,850 דונם למגורים, תשתיות, תעסוקה וחקלאות. תכנון לקיבולת פוטנציאלית של כ-3,000 יח"ד
צוות תכנון: ארי כהן, יערה רוזנר מנור, אלה זילברפרב-בן עזרא

תכנית השלד מצפון לישוב הקיים, שמה לה למטרה לתת מענה לשטח מגורים עבור האוכלוסייה הקיימת על הריבוי הטבעי שלה כמו גם להקצות שטחים לתשתיות, למוסדות ומבני ציבור, שטחים חקלאיים ושטחי מסחר ותעסוקה, וכן לאתר מרחבי חיפוש לשימושים עתידיים. כל זאת תוך בחינת החלופות האפשריות והמגבלות השונות החלות בשטח התכנית והתאמה למורפולוגיה ולמערך ההיסטורי והחברתי.

תכנית השלד מצפון לישוב הקיים, שמה לה למטרה לתת מענה לשטח מגורים עבור האוכלוסייה הקיימת על הריבוי הטבעי שלה כמו גם להקצות שטחים לתשתיות, למוסדות ומבני ציבור, שטחים חקלאיים ושטחי מסחר ותעסוקה, וכן לאתר מרחבי חיפוש לשימושים עתידיים. כל זאת תוך בחינת החלופות האפשריות והמגבלות השונות החלות בשטח התכנית והתאמה למורפולוגיה ולמערך ההיסטורי והחברתי.