משתלת חוות הנוער הציוני, ירושלים

המזמין: רשות מקרקעי ישראל
שנת הזמנת העבודה: 2013
מיקום: ירושלים
שטח: כ-23 דונם
סטטוס: מאושר
פרוגרמה: מתחם מגורים ומסחר בשילוב פארק ומוסד ציבורי משמעותי, כ-316 יח"ד
צוות תכנון: ארי כהן, מיכאל וינד, אריאל שרעבי, אמיר אלישע

התכנית חלה בשטח משתלת חוות הנוער ההיסטורית ומהווה חלק מהמוסד החינוכי. התכנית מציעה ציפוף של מתחם מגורים ומסחר אשר אושר לפני כ-30 שנה, תוך התאמתו למדיניות התכנון העכשווית בעיר. התכנית מבדילה בין אזורים שונים הגובלים בה ומייצרת תכנון ההולם כל מקום באופן ייחודי: החזית לרח' שמעון בן זכאי תוכננה כחזית מסחרית בשילוב עם כיכר עירונית בעוד גבולות התכנית המערביות (מעלה זאב ורח' חלפתא) תוכננו באופן שמצמצם את חשיפתם לתנועת כלי רכב ככל הניתן. דגש מיוחד הושם על שימור העצים הבוגרים בתחום התכנית, וכן שימור של אופי המשתלה אשר שולב בפארק המתוכנן.

התכנית כוללת תמהיל טיפוסי בינוי שנועד לאפשר פיתרונות דיור לקשת רחבה של אוכלוסיות.

  • מבט על

התכנית חלה בשטח משתלת חוות הנוער ההיסטורית ומהווה חלק מהמוסד החינוכי. התכנית מציעה ציפוף של מתחם מגורים ומסחר אשר אושר לפני כ-30 שנה, תוך התאמתו למדיניות התכנון העכשווית בעיר. התכנית מבדילה בין אזורים שונים הגובלים בה ומייצרת תכנון ההולם כל מקום באופן ייחודי: החזית לרח' שמעון בן זכאי תוכננה כחזית מסחרית בשילוב עם כיכר עירונית בעוד גבולות התכנית המערביות (מעלה זאב ורח' חלפתא) תוכננו באופן שמצמצם את חשיפתם לתנועת כלי רכב ככל הניתן. דגש מיוחד הושם על שימור העצים הבוגרים בתחום התכנית, וכן שימור של אופי המשתלה אשר שולב בפארק המתוכנן.

התכנית כוללת תמהיל טיפוסי בינוי שנועד לאפשר פיתרונות דיור לקשת רחבה של אוכלוסיות.