מתחם אמת המים, ירושלים- מגורים ברח' דרך חברון

סטטוס: בהליכי אישור