מתחם בית המשפט, אשדוד- התחדשות עירונית

סטטוס: בהליכי אישור
צוות תכנון: אתי אפרתי-אריה, טל דילר-אורנשטיין, שירית פינק-גלסנר