מתחם הרכבת, ירושלים-תכנית מפורטת

המזמין: הרשות לפיתוח ירושלים
שנת הזמנת העבודה: 1998
מיקום: ירושלים
שטח: כ-110 דונם
סטטוס: מהלך התכנון הופסק ב 2012
פרוגרמה: מגורים, מלונאות ושימושים נלווים
צוות תכנון: ארי כהן, יוני שקד ואחרים

תכנון מתחם הרכבת בידי המשרד שלנו היה השני מתוך שלושה מהלכי תכנון לאתר חשוב זה, מהלכים שטרם צלחו. התכנית הראשונה הוכנה בידי אולריק פלסנר ויעקב רכטר ז"ל. אחרי מספר שנים של עבודה מאומצת, החליטו רשויות התכנון ליצור פרוגרמה חדשה והתכנון הופקד בידי המשרד שלנו. עסקנו בתכנון המקום במשך יותר מעשור עד אשר החליטו המזמינים לעצור את עבודת התכנון לצורך בחינה מחודשת של הפרוגרמה. בחומר הנלווה נתן לראות את השתלשלות תהליך התכנון בתקופה זו.

בימים אלה עורכת נעמה מליס תכנית נוספת למתחם, השלישית במספר.

מצגת אוגוסט 2015

מצגת אוקטובר 2010

מצגת פברואר 2010 2

מצגת פברואר 2010 1

מצגת יוני 2009

מצגת מאי 2009

  • מבט לתחנה

תכנון מתחם הרכבת בידי המשרד שלנו היה השני מתוך שלושה מהלכי תכנון לאתר חשוב זה, מהלכים שטרם צלחו. התכנית הראשונה הוכנה בידי אולריק פלסנר ויעקב רכטר ז"ל. אחרי מספר שנים של עבודה מאומצת, החליטו רשויות התכנון ליצור פרוגרמה חדשה והתכנון הופקד בידי המשרד שלנו. עסקנו בתכנון המקום במשך יותר מעשור עד אשר החליטו המזמינים לעצור את עבודת התכנון לצורך בחינה מחודשת של הפרוגרמה. בחומר הנלווה נתן לראות את השתלשלות תהליך התכנון בתקופה זו.

בימים אלה עורכת נעמה מליס תכנית נוספת למתחם, השלישית במספר.

מצגת אוגוסט 2015

מצגת אוקטובר 2010

מצגת פברואר 2010 2

מצגת פברואר 2010 1

מצגת יוני 2009

מצגת מאי 2009