קרית יערים-מתחם מגורים

המזמין: פרטי
שנת הזמנת העבודה: 2013
מיקום: קרית יערים
שטח: כ-10 דונם
סטטוס: מאושר
פרוגרמה: מגורים (84 יח"ד), גני ילדים, בית כנסת, גן ציבורי. שטח בנוי כולל: כ-16,000 מ"ר
צוות תכנון: ארי כהן,מיכאל וינד

היישוב קריית יערים עובר מזה עשור תהליך הצטופפות שמחייב איתור שטחים נוספים לפיתוח ואימוץ תכנון בעל מאפייני בינוי עירוניים.

בשל הרצון לשמור על השטחים הפתוחים הרגישים בסביבות הישוב, רשויות התכנון קבעו כי אזורי הפיתוח הנוספים יתמקדו בתחומי הישוב ולא מחוצה לו.

מתחם המגורים בפרויקט זה ממוקם בפאתי הישוב בסמוך לכביש מס' 1 ונדרש לייצר תוספת יח"ד משמעותית הנתמכת ע"י מערך שטחים ומוסדות ציבור, וזאת תוך התמודדות עם תנאי קרקע מדרוניים ומטרדי רעש מכיוון כביש ים-ת"א. התכנון כולו נבחן באופן קפדני בבדיקות נצפות מאחר והוא נצפה מאוד לנוסעים בכביש מס' 1.

  • מבט מדרך האנדרטה

היישוב קריית יערים עובר מזה עשור תהליך הצטופפות שמחייב איתור שטחים נוספים לפיתוח ואימוץ תכנון בעל מאפייני בינוי עירוניים.

בשל הרצון לשמור על השטחים הפתוחים הרגישים בסביבות הישוב, רשויות התכנון קבעו כי אזורי הפיתוח הנוספים יתמקדו בתחומי הישוב ולא מחוצה לו.

מתחם המגורים בפרויקט זה ממוקם בפאתי הישוב בסמוך לכביש מס' 1 ונדרש לייצר תוספת יח"ד משמעותית הנתמכת ע"י מערך שטחים ומוסדות ציבור, וזאת תוך התמודדות עם תנאי קרקע מדרוניים ומטרדי רעש מכיוון כביש ים-ת"א. התכנון כולו נבחן באופן קפדני בבדיקות נצפות מאחר והוא נצפה מאוד לנוסעים בכביש מס' 1.