מתחם מעגלי יבנה, גוננים, ירושלים-התחדשות עירונית

המזמין: חברת אשדר
שנת הזמנת העבודה: 2015
מיקום: ירושלים
שטח: כ-45 דונם
סטטוס: בתכנון
פרוגרמה: התכנית המוצעת כוללת כ-1,250 יח"ד חדשות, במקום כ-380 קיימות. התכנית כוללת הקצאת שטחים לשירותי ציבור ודגש על חיבור המתחם, פארק המסילה והשכונות סביב
צוות תכנון: ארי כהן, יעל גולד, אבי לינדנבאום

בדיקת ההתכנות נעשתה במסגרת פניית תושבי השכונה (כ-340 משפחות) למספר חברות בנייה גדולות להכנת תכנית להתחדשות עירונית במתחם מעגלי יבנה. אם וכאשר ימומש, יהא זה בין הפרויקטים הגדולים והמורכבים להתחדשות עירונית בירושלים.

הצעת התכנון נדרשת לעמוד במגוון תנאים: כדאיות כלכלית; שלביות ביצוע; מרחב עירוני נאות; פתרון תנועתי; דרישות התושבים – מזמיני העבודה.

הצעת התכנון תואמת את עקרונות תכנית האב לשכונת גוננים. ההצעה משתלבת ותומכת בשינויים הצפויים להתרחש בשכונה וסביבה בעשורים הקרובים; ציפוף, רכבת קלה ופיתוח הפארקים גוננים והמסילה.

הצעת התכנון כוללת מתחם של שימושים מעורבים ובו כ-1,250 יח"ד במגוון מבנים בגבהים שונים, החל במבנה למוסד חינוך בן 4-3 קומות, וכלה במבני מגורים בני כ-30 קומות.

  • תצ"א לפני

בדיקת ההתכנות נעשתה במסגרת פניית תושבי השכונה (כ-340 משפחות) למספר חברות בנייה גדולות להכנת תכנית להתחדשות עירונית במתחם מעגלי יבנה. אם וכאשר ימומש, יהא זה בין הפרויקטים הגדולים והמורכבים להתחדשות עירונית בירושלים.

הצעת התכנון נדרשת לעמוד במגוון תנאים: כדאיות כלכלית; שלביות ביצוע; מרחב עירוני נאות; פתרון תנועתי; דרישות התושבים – מזמיני העבודה.

הצעת התכנון תואמת את עקרונות תכנית האב לשכונת גוננים. ההצעה משתלבת ותומכת בשינויים הצפויים להתרחש בשכונה וסביבה בעשורים הקרובים; ציפוף, רכבת קלה ופיתוח הפארקים גוננים והמסילה.

הצעת התכנון כוללת מתחם של שימושים מעורבים ובו כ-1,250 יח"ד במגוון מבנים בגבהים שונים, החל במבנה למוסד חינוך בן 4-3 קומות, וכלה במבני מגורים בני כ-30 קומות.