עמק ציון, ירושלים-מתחם תעסוקה

המזמין: רשות מקרקעי ישראל
שנת הזמנת העבודה: 2015
מיקום: ירושלים
שטח: כ-80 דונם
סטטוס: בהליכי אישור
פרוגרמה: מתחם תעסוקה בשטח בנוי כולל של כ-120,000 מ"ר
צוות תכנון: ארי כהן, מיכאל וינד, אמיר אלישע

התכנית ממוקמת באתר שהתפתח כצומת דרכים מרכזי הכולל את כביש בגין, בייט וקו רכבת קלה. בנוסף, עתיד העמק לשמש כנקודת כניסה נוספת לעיר עם השלמת פורטל כביש 16. הקיבולת התנועתית הגדולה המאפיינת אזור זה הולמת שטחים הזקוקים לנגישות תנועתית גבוהה בד בבד עם אפשרות ניצול קרקעות הסמוכות לדרכים.

התכנון זיהה זיקה בין שטחי התעסוקה המוצעים לבין מכון לב ובג"ט הקיימים, העוסקים בהשכלה בעלת אופי טכנולוגי. התכנית שמה לה למטרה לייצר מסגרת תכנונית שתדע לשרת את שימושי התעסוקה וההשכלה ותעודד ממשק ביניהם שיהיה לתועלת המקום והעיר כאחד.

לאחרונה התכנית עוברת התאמה ההולמת את התפקוד התנועתי החזוי בשל שינויים שחלו בתכנון כביש 16.

  • התמצאות

התכנית ממוקמת באתר שהתפתח כצומת דרכים מרכזי הכולל את כביש בגין, בייט וקו רכבת קלה. בנוסף, עתיד העמק לשמש כנקודת כניסה נוספת לעיר עם השלמת פורטל כביש 16. הקיבולת התנועתית הגדולה המאפיינת אזור זה הולמת שטחים הזקוקים לנגישות תנועתית גבוהה בד בבד עם אפשרות ניצול קרקעות הסמוכות לדרכים.

התכנון זיהה זיקה בין שטחי התעסוקה המוצעים לבין מכון לב ובג"ט הקיימים, העוסקים בהשכלה בעלת אופי טכנולוגי. התכנית שמה לה למטרה לייצר מסגרת תכנונית שתדע לשרת את שימושי התעסוקה וההשכלה ותעודד ממשק ביניהם שיהיה לתועלת המקום והעיר כאחד.

לאחרונה התכנית עוברת התאמה ההולמת את התפקוד התנועתי החזוי בשל שינויים שחלו בתכנון כביש 16.