שכונת מעוף, ערד- עיבוי השכונה

המזמין: משרד הבינוי והשיכון
שנת הזמנת העבודה: 2016
מיקום: ערד
שטח: כ- 115 דונם
סטטוס: בתכנון
פרוגרמה: 370 יח"ד ו-17 יחידות אירוח
צוות תכנון: ארי כהן, מיכאל ווינד, אתי אפרתי-אריה, יעל בן זכריה, עינת גזית-ליפשיץ, שירית פינק-גלסנר

ביישום התכניות המאושרות לשכונות מעוף נותרו שטחים שטרם נבנו או שלא הייתה הצדקה לייעודי הקרקע שנקבעו בתכניות המפורטות.

משרד השיכון בשיתוף עם עיריית ערד יזמו את התכנית לניצול שטחים אלה לשם השלמת רצף בנוי ולחיזוק השכונה הקיימת והקשר שלה לעיר. לאחר לימוד השטח וסיורים עם מזמין העבודה ונציגי העירייה, נבחרו 5 מתחמים לבינוי. תוספת יחידות הדיור מסתכמת ב-387 יח"ד (מהן 17 יח"ד אירוח) בצפיפות ממוצעת של 6-8 יח"ד לדונם נטו.

  • מיקום השכונה

ביישום התכניות המאושרות לשכונות מעוף נותרו שטחים שטרם נבנו או שלא הייתה הצדקה לייעודי הקרקע שנקבעו בתכניות המפורטות.

משרד השיכון בשיתוף עם עיריית ערד יזמו את התכנית לניצול שטחים אלה לשם השלמת רצף בנוי ולחיזוק השכונה הקיימת והקשר שלה לעיר. לאחר לימוד השטח וסיורים עם מזמין העבודה ונציגי העירייה, נבחרו 5 מתחמים לבינוי. תוספת יחידות הדיור מסתכמת ב-387 יח"ד (מהן 17 יח"ד אירוח) בצפיפות ממוצעת של 6-8 יח"ד לדונם נטו.