ערערה בנגב- שכונה 11

המזמין: הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, אהוד תייר בע"מ
שנת הזמנת העבודה: 2016
מיקום: ערערה בנגב, בחלק הצפון-מערבי
שטח: 390 דונם
סטטוס: מאושר
פרוגרמה: כ-650 יח"ד
צוות תכנון: ארי כהן, אריאל שרעבי, אמיר אלישע

התכנית ממוקמת על אדמות מדינה בכניסה ליישוב ערערה בנגב ומהווה התפתחות צמודת דופן לשכונות קיימות סמוכות. התכנון מציע תמהיל מגוון של מגרשי מגורים בצפיפות הנעה בין 4 ל-12 יח"ד לדונם. תמהיל המגורים מתאים הן לצרכי הריבוי הטבעי הקיימים של בני היישוב והן למגמות מתפתחות בחברה הבדואית של הצטופפות ובניה רוויה.

  • התמצאות

התכנית ממוקמת על אדמות מדינה בכניסה ליישוב ערערה בנגב ומהווה התפתחות צמודת דופן לשכונות קיימות סמוכות. התכנון מציע תמהיל מגוון של מגרשי מגורים בצפיפות הנעה בין 4 ל-12 יח"ד לדונם. תמהיל המגורים מתאים הן לצרכי הריבוי הטבעי הקיימים של בני היישוב והן למגמות מתפתחות בחברה הבדואית של הצטופפות ובניה רוויה.