פרס 2- ירושלים-שימור ותוספת בניה למגורים ולמשרדים-בית ילין

המזמין: פרטי
שנת הזמנת העבודה: 2010
מיקום: ירושלים
שטח: 0.7 דונם
סטטוס: מאושר
פרוגרמה: 11 יח"ד+ משרדים בקומת הכניסה
צוות תכנון: ארי כהן, נחום מלצר, אתי אפרתי-אריה, שירית פינק-גלסנר

בשטח של התכנית קיים מבנה לשימור המשמש היום למגורים ולמשרדים.

התכנית המוצעת תשמר את המבנה, ותציע תוספת קומה ותוספת אגף למבנה לשימור לבנית 11 יח"ד מעל קומת משרדים.  המבנה לשימור כולל תוספות בניה מאוחרות המיועדות להריסה בתכנית המוצעת.

  • התמצאות

בשטח של התכנית קיים מבנה לשימור המשמש היום למגורים ולמשרדים.

התכנית המוצעת תשמר את המבנה, ותציע תוספת קומה ותוספת אגף למבנה לשימור לבנית 11 יח"ד מעל קומת משרדים.  המבנה לשימור כולל תוספות בניה מאוחרות המיועדות להריסה בתכנית המוצעת.