צפון הכנרת-תכנית אב לפיתוח תיירות נוצרית

המזמין: רשות מקרקעי ישראל
שנת הזמנת העבודה: 2006
מיקום: צפון הכנרת
סטטוס: מאושר
פרוגרמה: תיירות
צוות תכנון: נחום מלצר, ארי כהן, צפי שלף

היסוד התכנוני שעמד בבסיס היוזמה לתכנית זו הינו יצירת איזון בין צרכי הפיתוח והשימור של המקום. חיוניותה וחשיבותה של תפיסה זו מתעצמת לנוכח הצורך האקוטי בשמירה והגנה על הכנרת כמשאב לאומי מתכלה. מטרותיה של התכנית הינן סקירת וזיהוי המצב הקיים-ההיצע, בהיבטים תיירותיים, פיזיים, תכנוניים, כלכליים ותרבותיים, אל מול הביקוש, וכן פיתוח חלופות תכנון ומדיניות אפשריות אשר יסייעו לדרג מקבלי ההחלטות והמתכננים בקביעת והגדרת אופן הפיתוח והשימור בתחום זה.

מרחב ההתייחסות של התכנית כולל את התחום שבין: הארבל-תל רקת; מגדל- בקעת גינוסר; תל כינרות-טבחה-כפר נחום; בקעת בית ציידא; בקעת כורסי; סוסיתא-עין גב. כמו כן נכלל המרחב הנופי של ארץ הבשורה ממערב לארבל דרך בקעת נטופה, כפר כנא, ציפורי וטורעאן. הכנרת גופא וחופיה אף הם חלק אינטגרלי ממרחב התכנון.

דוח מסכם יולי 2009

תמונת מצב- ינואר 2009

  • קומפילציה מצב קיים- אגן ארבל

היסוד התכנוני שעמד בבסיס היוזמה לתכנית זו הינו יצירת איזון בין צרכי הפיתוח והשימור של המקום. חיוניותה וחשיבותה של תפיסה זו מתעצמת לנוכח הצורך האקוטי בשמירה והגנה על הכנרת כמשאב לאומי מתכלה. מטרותיה של התכנית הינן סקירת וזיהוי המצב הקיים-ההיצע, בהיבטים תיירותיים, פיזיים, תכנוניים, כלכליים ותרבותיים, אל מול הביקוש, וכן פיתוח חלופות תכנון ומדיניות אפשריות אשר יסייעו לדרג מקבלי ההחלטות והמתכננים בקביעת והגדרת אופן הפיתוח והשימור בתחום זה.

מרחב ההתייחסות של התכנית כולל את התחום שבין: הארבל-תל רקת; מגדל- בקעת גינוסר; תל כינרות-טבחה-כפר נחום; בקעת בית ציידא; בקעת כורסי; סוסיתא-עין גב. כמו כן נכלל המרחב הנופי של ארץ הבשורה ממערב לארבל דרך בקעת נטופה, כפר כנא, ציפורי וטורעאן. הכנרת גופא וחופיה אף הם חלק אינטגרלי ממרחב התכנון.

דוח מסכם יולי 2009

תמונת מצב- ינואר 2009