קו המים החמישי לירושלים

המזמין: מקורות
שנת הזמנת העבודה: 2007
מיקום: מ.א. גזר, מ.א. מטה יהודה, ירושלים
שטח: כ-1400 דונם (מקטע מערבי) וכ-930 דונם (מקטע מזרחי)
סטטוס: מאושר
פרוגרמה: מערכת מים הכוללת צנרת בקוטר 2.5 מ', בריכות מים, חדרי משאבות, מתקני חשמל ועוד
צוות תכנון: ארי כהן, אתי אפרתי-אריה, אבי לינדנבאום

מערכת המים החמישית עתידה לתת מענה לצריכת המים בירושלים ובאזורי ההר לשנים 2015- 2065.

מפאת מורכבות הפרויקט, היקפו ופריסתו הגיאוגרפית, חולק הפרויקט לשתי תכניות סטטוטוריות: תכנית לתשתית לאומית 24 (למקטע המערבי) ו-24/א (למקטע המזרחי).
קו המים החמישי מחבר לראשונה את ירושלים למוביל הארצי. קו המים מתחבר למערכת הארצית בצומת חולדה במערב, משם נע מזרחה עד לצומת שמשון, אחריו הקו נכנס למנהרה שעומקה מגיע ל-300 מ' מתחת לפני הקרקע, ומסתיימת באזור סכר עין כרם.
הפרויקט הינו מהגדולים והמורכבים ביותר בתחום המים בשנים האחרונות. עלותו הכוללת מוערכת בכ-2.5 מיליארד שקלים.

שח"מ מקורות ביצוע בע"מ

  • הנחת קו המים. צילום- באדיבות חב' מקורות

מערכת המים החמישית עתידה לתת מענה לצריכת המים בירושלים ובאזורי ההר לשנים 2015- 2065.

מפאת מורכבות הפרויקט, היקפו ופריסתו הגיאוגרפית, חולק הפרויקט לשתי תכניות סטטוטוריות: תכנית לתשתית לאומית 24 (למקטע המערבי) ו-24/א (למקטע המזרחי).
קו המים החמישי מחבר לראשונה את ירושלים למוביל הארצי. קו המים מתחבר למערכת הארצית בצומת חולדה במערב, משם נע מזרחה עד לצומת שמשון, אחריו הקו נכנס למנהרה שעומקה מגיע ל-300 מ' מתחת לפני הקרקע, ומסתיימת באזור סכר עין כרם.
הפרויקט הינו מהגדולים והמורכבים ביותר בתחום המים בשנים האחרונות. עלותו הכוללת מוערכת בכ-2.5 מיליארד שקלים.

שח"מ מקורות ביצוע בע"מ