קטמון וקטמונים, ירושלים- התחדשות עירונית ברחובות: ר' מאיר, יוסי בן יועזר, מעגלי יבנה, יצחק שדה, צומת פת