קריית פארק לכיש, אשדוד- בינוי ופיתוח 1:500

סטטוס: מאושר
צוות תכנון: אתי אפרתי-אריה, ישי שמיאן