קריית פארק לכיש, אשדוד

המזמין: רשות מקרקעי ישראל
שנת הזמנת העבודה: 2016
מיקום: אשדוד, צפון העיר
שטח: 650 דונם
סטטוס: מאושר
פרוגרמה: כ-3,000 יח"ד, קריית ספורט בהיקף של כ-100 דונם, פארק נחל בהיקף של 150 דונם
צוות תכנון: ארי כהן, אלה זילברפרב-בן עזרא, אמיר אלישע

התכנית מצויה בצפון העיר אשדוד וכוללת פרוגרמה מגוונת של שימושים בקנה מידה כלל עירוני. סמיכות התכנית לחלקו האיתן של נחל לכיש מספקת הזדמנות ליצירת דופן רציפה לכל אורכו של פארק משמעותי בקנה מידה גדול, תוך התווית השלד הציבורי של השכונה החדשה כך שתהווה שער כניסה לפארק ותאפשר את הקשר בינו לבין העיר הקיימת. קריית הספורט בחלקה הצפוני של התכנית מתוכננת להיות קריה עירונית פעילה לאורך כל שעות היממה, הכוללת מוקדים של מסחר, תעסוקה ופנאי לכל קבוצות הגיל והאוכלוסייה.

  • התמצאות

התכנית מצויה בצפון העיר אשדוד וכוללת פרוגרמה מגוונת של שימושים בקנה מידה כלל עירוני. סמיכות התכנית לחלקו האיתן של נחל לכיש מספקת הזדמנות ליצירת דופן רציפה לכל אורכו של פארק משמעותי בקנה מידה גדול, תוך התווית השלד הציבורי של השכונה החדשה כך שתהווה שער כניסה לפארק ותאפשר את הקשר בינו לבין העיר הקיימת. קריית הספורט בחלקה הצפוני של התכנית מתוכננת להיות קריה עירונית פעילה לאורך כל שעות היממה, הכוללת מוקדים של מסחר, תעסוקה ופנאי לכל קבוצות הגיל והאוכלוסייה.